• 99775744
  • gendendambatsetsegmaa@gmail.com
Цаг үеийн мэдээлэл
ЦАХИМ ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦЛОО.

...

2021-05-15 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
МЭДЭЭ

...

2021-05-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

...

2021-05-10 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЭХНИЙ ТУНГИЙН ВАКЦИНЖУУЛАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ.

...

2021-05-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
САРЫН ШИЛДЭГ АЖИЛТАНАА ШАЛГАРУУЛЛАА.

...

2021-05-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ӨНДӨРШИРЭЭТ СУМ МАЛЧНЫ 41 БҮЛГИЙГ БАЙГУУЛАН, БҮЛГИЙН НЭГДСЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТААР АЖИЛЛАХААР БОЛЖЭЭ

...

2021-04-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ВАКЦИНЖУУЛАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

...

2021-04-29 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЭЭЛЖИТ ЦЭРЭГ ТАТЛАГА ЯВАГДЛАА.

...

2021-04-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
СУМЫН ОНЦГОЙ КОМИССТ НУТГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

...

2021-04-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧИД АВИЛГА АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛГҮЙ АЖИЛЛАХ МЭДЭГДЭЛ ГАРГАЛАА

...

2021-02-25 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..