• 99775744
  • gendendambatsetsegmaa@gmail.com
ЭХНИЙ ТУНГИЙН ВАКЦИНЖУУЛАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ.

Өнөөдөр буюу 05сарын 3-ны өдөр 50 дээш насны иргэдийг вакцинжуулах ажил явагдаж байна.Энэ удаагийн эхний тунгийн вакцинжуулалтад 50 дээш насны 4 багийн нийт 343 иргэн хамрагдахаас одоо 16 цагийн байдлаар 148 иргэн хамрагдаад байна.

2021-05-04 00:00:00