• 99775744
  • gendendambatsetsegmaa@gmail.com
ЭЛСЭЛТИЙН ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТАДАА АМЖИЛТТАЙ ДҮН ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

Э.Ганцэцэг багштай 12а ангийнхан 7 судлагдахуунаар ЭЕШ өгсөнөөс 6 судлагдахууны анхны онооны дундаж улс_ аймгийн дунджаас дээгүүр үнэлэгдэж Математик, физик, химийн хичээлүүдийн дүнгээр 1-р байр эзэдсэн ба нийт оноогоороо 4-р байр эзэлсэн бахдам сайхан амжилт гаргалаа.Төгсөгч хүүхдүүд маань өөрийн хүссэн сургуульдаа элсэн орж тэтгэлэгтэйгээр суралцах эрх авсаар байна. Төгсөгч хүүхдүүддээ баяр хүргэж, ЭЕШ хүүхдүүдээ амжилттай бэлтгэж оролцсон багш нартаа ажлын өндөр амжилт хүсье.

2021-09-09 11:49:32