• 99775744
  • gendendambatsetsegmaa@gmail.com
Төв аймгийн Алтанбулаг суманд зохион байгуулагдсан Хатантуулын бүсгүйчүүд-2022 Үндэсний соёлт арга хэмжээнд Өндөрширээт сумын төрийн албан хаагч болон иргэд амжилттай оролцолоо.

Сайхан цай чанах төрөлд Г.Цэцэгмаа ахлагчтай баг 1-р байр
Үндэсний дээл урлах Г.Алтанчимэг ахлагчтай баг 3-р байр
Ноос савж эсгий хийх төрөлд Х.Отгончимэг ахлагчтай баг 2-р байр
Сумдын багуудын мэндчилгээнд 1-р байр.

2022-08-30 16:26:21