• 99775744
  • gendendambatsetsegmaa@gmail.com
2022 оны Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хүүхдийн цэцэрлэгийн гадна, дотно тохижилт, тоглоом наадгай шинэчлэлт хийлээ.

2022 оны Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хүүхдийн цэцэрлэгийн гадна, дотно тохижилт, тоглоом наадгай шинэчлэх ажлын тендер 25 сая 553.1 мянган төгрөгөөр зарлагдаж. Уг тендерт Элбэг- Сод ХХК 24 сая 889.0 мянган төгрөгөөр шалгарч уг ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

2022-08-30 16:20:33