• 99775744
  • gendendambatsetsegmaa@gmail.com
Хөдөө аж ахуйн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж, амжилт гаргасныг үнлэж, Хүнс хөдөө аж ахуйн, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын А-325 дугаар тушаалаар Монгол Улсын Засгийн газрийн шагнал "ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТЭРГҮҮНИЙ АЖИЛТАН" тэмдгээр шагнав.