• 99775744
  • gendendambatsetsegmaa@gmail.com
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ АЖИЛ 90 ХУВЬТАЙ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “АЛТАН ШАГАЙ “ цэцэрлэгийн цэвэр бохир усны байгууламж барих ажлыг Төв аймгийн “Мөнхзүмбэр” ХХКомпани 32 сая 981.501 төгрөгийн өртөгөөр гүйцэтгэж байгаа бөгөөд ажлын явц 90 %-н гүйцэтгэлтэй байна

2021-09-10 00:00:00